Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • zorgverbreding in de lichamelijke opvoeding

    Met de komst van de basisvorming ligt globaal vast wat alle leerlingen aan het eind van de basisvorming moeten kunnen en kennen. Bij het vak lichamelijke opvoeding kan een aantal…

    Boek
  • alle leerlingen in beweging

    Boek samengesteld naar aanleiding van de 28ste nascholing voor leraren LO te Leuven (België). Verschillende medewerkers uit de lerarenopleiding en uit de onderzoekseenheid “bewegingsopvoeding en sportpsychologie” vertellen over zorgverbreding vanuit…

    Boek