Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • Vanuit het project NL Zwemveilig is onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders wat betreft zwemlessen en hoe ze denken over zwemveiligheid. Uit de uitgevoerde online peiling in mei 2018…

  Verslag
 • Binnen het project NL Zwemveilig heeft het Mulier Instituut de rol toegewezen gekregen verschillende doelgroepen te monitoren om meer te weten te komen over het zwemonderwijs in Nederland. In deze…

  Rapport
 • verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen

  Binnen het project NL Zwemveilig wordt gewerkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van zwemveiligheid, met als doel de praktijk te ondersteunen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren. Dit…

  Rapport
 • gegevens analyse 2009-2016

  De zwemschool Instituut voor Sportstudies heeft een database opgebouwd met gegevens van kinderen die hun zwemdiploma hebben gehaald bij de zwemschool. Uit de gegevens in de periode 2009-2016 blijkt dat…

  Factsheet
 • factsheet 2017/18

  Een goede zwemvaardigheid draagt bij aan de zwemveiligheid van een kind. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Het is geen verplichting vanuit de overheid.…

  Factsheet
 • casestudie over de betekenis van het zwemdiploma voor de Kidsclub Zwemmen in Zwolle

  Introductie: De casestudie is gericht op de Kidsclub Zwemmen in Zwolle. Dit is een zwemaanbod voor kinderen met een lichamelijke beperking, gedrags-, leer- of ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen zitten relatief lang…

  Scriptie
 • In het voorjaar van 2017 voerde Susanne Pinto (studente Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de kennisbehoefte van zwemonderwijzers in Nederland. Welke informatie willen lesgevers ontvangen van Nationaal Platform Zwembaden |…

  Factsheet
 • factsheet 2017/9

  Zwemmen is in de Nederlandse samenleving belangrijk. Nederland is een waterrijk land en we recreëren graag in het water. Om veilig te water te kunnen, krijgen kinderen in Nederland al…

  Factsheet
 • hoe ervaren zwemonderwijzers de pedagogische interactie van het zwemonderwijs?

  In opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is in dit onderzoek geprobeerd om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van zwemonderwijzers voor wat betreft de pedagogische interactie tijdens…

  Scriptie