Spring naar content

178 publicaties gevonden

 • vragen uit het veld nr. 6

  De Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) is in 1969 ingesteld om de inrichting en het beheer van circulatiebaden en zwemgelegenheden in oppervlaktewater te regelen. Dit betreft zowel de kwaliteit…

  Vaktijdschrift
 • Een belangrijke gebruiksfunctie van oppervlaktewater is de recreatie op, in en aan het water. Iedere vorm van waterrecreatie stelt zijn eigen eisen aan het oppervlaktewater. Voor zwemwater speelt, naast de…

  Rapport
 • Een belangrijke gebruiksfunctie van oppervlaktewater is de recreatie op, in en aan het water. Iedere vorm van waterrecreatie stelt zijn eigen eisen aan het oppervlaktewater. Voor zwemwater speelt, naast visuele…

  Rapport
 • consequenties voor LNV van de nieuwe EU-zwemwaterrichtlijn

  Er komt een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn aan. De Directie GRR vroeg de Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum een quickscan te maken over de problematiek van de zwemwaterkwaliteit en de consequenties…

  Rapport
 • mogelijke maatschappelijke en economische gevolgen van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn

  Nederland heeft ruimt 600 zwemwaterlocaties in oppervlaktewater die aangemeld zijn bij de Europese Commissie. In het badseizoen vindt hier regelmatig controle van de waterkwaliteit plaats. De Europese Commissie brengt jaarlijks…

  Rapport
 • Nederlanders zwemmen graag in open water. Ze kunnen daarvoor terecht op circa 650 officieel aangewezen zwemlocaties. Maar dat blijkt niet genoeg. Met dit boekje brengt Kenniscentrum Recreatie in beeld dat…

  Brochure
 • december 2005, eerste jaargang

  Zwembadbranche.nl is een onafhankelijk, betrouwbaar en informatief digitaal magazine voor de professionele zwembadbranche. Het is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche en op de hoogte wil blijven…

  Vaktijdschrift