Spring naar content

178 publicaties gevonden

 • een beeld van het aanbod van zwemwater in Nederland

  De Zwemmonitor is onderdeel van het project ‘Waterdicht’ dat het Mulier Instituut uitvoert in opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Waterdicht is gestart om enerzijds de ontwikkeling te…

  Rapport
 • hygiëne en veiligheid bij zwemplaatsen in oppervlaktewater en in zwembaden

  Het voorliggende rapport is opgesteld op grond van het bepaalde in artikel 10c van de op 1 november 1984 van kracht geworden Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ). Het rapport…

  Rapport
 • Brochure die inzicht geeft in de kwaliteit van het zwemwater in de provincie Noord-Holland. De gegevens zijn gebaseerd op een onderzoek verricht in 1980. De bacteriologische kwaliteit werd onderzocht, de…

  Brochure
 • een wijzigende maatschappelijke visie in het zwembadwezen naar de behoeften van de gebruiker

  Er is een toenemende behoefte aan een breder en gevarieerd aanbod van zwembadactiviteiten. Vanuit het publiek komt steeds meer de wens naar voren, het zwembad te moeten ervaren als een…

  Rapport
 • Centraal in het onderwijsgebeuren staat het pedagogisch-didaktisch handelen, met andere woorden het in de praktijk toepassen en toetsen van onderwijskundige theorie, ervaring en kennis. Het creëren, plannen, introduceren, onderhouden en…

  Boek
 • Binnen een gezonde leefstijl zijn sport en bewegen niet meer weg te denken. In dit kader heeft de Unie KBO in samenwerking met Sportkoepel NOC*NSF de Sportmenukaart ontwikkeld. De Sportmenukaart…

  Brochure
 • Deze brochure geeft alle organisaties die met een zwemaanbod aan de slag willen, inzicht in de producten van de KNZB voor de verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Naast zwemverenigingen kunnen ook…

  Brochure
 • behoefte aan zwemwater en gewenste zwembadconfiguratie 2009-2028

  In 2008 heeft de gemeente Houten een nieuwe sportnota uitgebracht, waarin veel aandacht is uitgegaan naar de ruimte voor sport. In de sportnota worden door de gemeente Houten duidelijke keuzes…

  Rapport