Spring naar content

179 publicaties gevonden

 • rapportage data-analyse, kwalitatief onderzoek en verkenning levensfasen

  Rapportage met: analyse van de in- en uitstroom data van de KNVB om te onderzoeken waar de grootste in- en uitstroom plaatsvindt (welke leeftijden, welke disciplines, etc.) kwalitatief onderzoek naar…

  Rapport
 • onderzoeksrapport

  Het ZwemanalyseLAB van Hogeschool Windesheim voerde in het kader van het project NL Zwemveilig onderzoek uit naar hoe kinderen in het zwemonderwijs leren. Omdat geconstateerd werd dat de zwemlesmethoden die…

  Rapport
 • als onderdeel van het curriculum

  Sommige leerlingen hebben mazzel. Ze zitten op een school die in staat is net even andere activiteiten aan te bieden omdat er accommodatie daarvoor beschikbaar en in de buurt is.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • optimaliseren vanuit samenwerking

  De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) zet zich in om zoveel mogelijk mensen in Nederland (meer) te laten zwemmen. Daarom heeft de KNZB het Handboek Zwembaden en het Masterplan Accommodaties ontwikkeld…

  Rapport
 • ‘routeplanner van eerste zwemslag tot wereldtop’

  Dit actieplan is bedoeld om duidelijkheid geven over de richting waarin de KNZB het zwemmen in de periode 2018-2024 wil laten ontwikkelen.

  Verslag
 • kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom?, zwemmen als casestudie

  Tegenwoordig kampen heel wat organisaties in de sport met moeilijkheden inzake hun vrijwilligersbeleid. Clubs en federaties hebben het onder andere moeilijk met het rekruteren en duurzaam inschakelen van vrijwilligers. In…

  Rapport
 • een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmers ten einde de bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken

  Dit rapport omvat een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer ten einde te bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te…

  Scriptie
 • Minister Bruins van Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een brief met de rapporten ‘Meer zicht op verdrinkingen. Verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen’ en ‘Zwemlesaanbieders 2017’.

  Beleidsnota
 • zwemvisie 2018 - 2022, gemeente Utrecht

  Deze Utrechtse zwemvisie geeft richting aan het beleid voor de vier Utrechtse zwembaden tot en met 2022. Het betreft de zwembaden in gemeentelijk eigendom: Den Hommel, De Kwakel, De Krommerijn…

  Beleidsnota
 • behoefteonderzoek naar vraag en aanbod van zwemwater in de gemeente Nijmegen

  De gemeente Nijmegen heeft de ambitie om de komende decennia de Nijmeegse burgers te (blijven) faciliteren met zwemfaciliteiten die aansluiten bij de aanwezige zwembehoefte. Om dat te realiseren werkt de…

  Rapport