Spring naar content

184 publicaties gevonden

 • cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders

  Nederland kent een lange traditie van zwemles geven. Zwemles behoort tot het culturele erfgoed van ons land. Nieuwe plannen ten aanzien van zwemlessen roepen steevast veel discussie op. Over de…

  Rapport
 • een onderzoek naar de risicoperceptie van burgers over de veiligheid rondom recreatie zwemwateren in de provincie Gelderland

  De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt; in hoeverre accepteert de burger de risico’s rondom zwemwateren en welke factoren verklaren de risicoperceptie en wat verwachten de burgers van de…

  Scriptie
 • perspectief gemeenten 2016, factsheet 2017/1

  Gemeenten hebben sinds 1985 geen verplichting meer vanuit de Rijksoverheid om schoolzwemmen te ondersteunen. Zij kunnen echter nog wel zelf de keuze maken om schoolzwemmen te ondersteunen. In dit onderzoek…

  Factsheet
 • waterkracht 3, meerjarenbeleidsplan 2013-2016, algemene ledenvergadering, april 2013

  Deze publicatie betreft het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van de KNZB voor de periode 2013-2016. Hiermee wordt aangesloten bij de vorige beleidsplan 2009-2012 cyclus en de NOC*NSF Sportagenda 2016. De…

  Beleidsnota
 • Met de opheffing van de deelgemeenten in 2014 zijn alle bevoegdheden ten aanzien van sportbeleid bij het college ondergebracht en worden alle zwembaden stedelijk aangestuurd. Dat vraagt om een nieuw…

  Beleidsnota
 • burgerraadpleging bij de herziening van de Zwemwaterwet

  Het projectteam Zwemwaterwet van het ministerie van I&M, voorheen van het ministerie van VROM, is bezig met het opstellen van een nieuwe wet die gezond en veilig zwemmen in Nederland…

  Rapport
 • tips voor zwemlesouders en kinderen om samen te oefenen

  Dit boek is voor ouders van kinderen die op zwemles zitten. Vind jij het leuk om samen met je kind te zwemmen? Voelt jouw kind zich nog niet prettig en…

  Boek
 • factsheet 2016/11

  Sinds 1985 is schoolzwemmen niet meer door de Rijksoverheid verplicht gesteld. De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders. (Basis)scholen hebben geen officiële verplichting om schoolzwemmen aan…

  Factsheet
 • factsheet

  De kaders van het diplomazwemmen in Nederland volgens het Zwem-ABC zijn vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ). In het najaar van 2015 is via een online enquête…

  Factsheet