Spring naar content

184 publicaties gevonden

 • factsheet

  In voorjaar 2016 heeft Marjan Rikken (Universiteit Utrecht) een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar turbozwemmen in Nederland. In deze factsheet staat een aantal belangrijke resultaten weergegeven. Het blijkt dat zwemlesaanbieders met…

  Factsheet
 • factsheet

  In deze factsheet staat een aantal cijfers over het zwemlesaanbod van zwembaden, zwemscholen en verenigingen die zwemlessen geven, gekoppeld aan de diploma’s van het Zwem-ABC. Wat onder meer opvalt, is…

  Factsheet
 • factsheet

  In maart/april 2016 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwemlesaanbieders over de Licentie Zwem-ABC. In deze factsheet worden een aantal belangrijke uitkomsten beschreven. Het blijkt dat de…

  Factsheet
 • Als gevolg van bezuinigingen is in Katwijk besloten het schoolzwemmen te stoppen met ingang van het schooljaar 2012/2013. Hiermee kwam een eind aan een traditie die 45 jaar heeft bestaan.…

  Rapport
 • schoolzwemmen door de ogen van leerlingen in het primair onderwijs

  Eind december 2015 en begin januari 2016 is binnen de gemeenteraad van Rotterdam gesproken over het schoolzwemmen, waarbij aandacht uitging naar het diplomabezit, de inhoud van de zwemlessen en de…

  Rapport
 • visie vanuit het onderwijs

  December 2015 ontstond er in de gemeente Rotterdam discussie over de effectiviteit van het Rotterdamse schoolzwemmen. Over dit thema zijn vragen gesteld door de fractie van D66 en is gesproken…

  Rapport
 • In dit laatste hoofdstuk wordt teruggekeken op de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken. Eerst wordt een kort beeld geschetst van de stand van zaken van zwemmen in Nederland. Vervolgens…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Nederland telt drie grote koepels als het gaat om zwemmen, te weten KNZB, NCS sectie zwemmen en de KNBRD. Alle drie deze koepels passeren in dit hoofdstuk de revue, waarbij…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Dit hoofdstuk gaat in op de partijen die de zwemlessen verzorgen. Daarbij gaat aandacht uit naar het aantal zwemlesaanbieders, de verschillende typen daarbinnen, hun geografische spreiding over Nederland, de uren…

  Hoofdstuk in boek/rapport