Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • veranderingen na het ongeval in Rhenen, factsheet 2018/1

  In september 2015 verdronk een Syrisch meisje van 9 jaar in zwembad ’t Gastland in Rhenen tijdens het schoolzwemmen. Naar aanleiding van deze verdrinking hebben twee basisschoolleraren en twee zwemonderwijzers…

  Factsheet
 • gegevens analyse 2009-2016

  De zwemschool Instituut voor Sportstudies heeft een database opgebouwd met gegevens van kinderen die hun zwemdiploma hebben gehaald bij de zwemschool. Uit de gegevens in de periode 2009-2016 blijkt dat…

  Factsheet
 • factsheet 2017/18

  Een goede zwemvaardigheid draagt bij aan de zwemveiligheid van een kind. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Het is geen verplichting vanuit de overheid.…

  Factsheet
 • casestudie over de betekenis van het zwemdiploma voor de Kidsclub Zwemmen in Zwolle

  Introductie: De casestudie is gericht op de Kidsclub Zwemmen in Zwolle. Dit is een zwemaanbod voor kinderen met een lichamelijke beperking, gedrags-, leer- of  ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen zitten relatief lang…

  Scriptie
 • het verschil tussen een fysiek voorbeeld en een videovoorbeeld bij het aanleren van de schoolslag

  De factsheet beschrijft de resultaten van een eerste experiment, waarbij kinderen de schoolslag aanleren door het bekijken van videovoorbeelden op een iPad. Er is een experimentele groep vergeleken met een…

  Factsheet
 • In het voorjaar van 2017 voerde Susanne Pinto (studente Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de kennisbehoefte van zwemonderwijzers in Nederland. Welke informatie willen lesgevers ontvangen van Nationaal Platform Zwembaden |…

  Factsheet
 • factsheet 2017/9

  Zwemmen is in de Nederlandse samenleving belangrijk. Nederland is een waterrijk land en we recreëren graag in het water. Om veilig te water te kunnen, krijgen kinderen in Nederland al…

  Factsheet
 • betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in het schoolzwemmen en om zicht te krijgen op de wijze waarop schoolzwemmen lokaal vorm…

  Rapport
 • hoe ervaren zwemonderwijzers de pedagogische interactie van het zwemonderwijs?

  In opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is in dit onderzoek geprobeerd om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van zwemonderwijzers voor wat betreft de pedagogische interactie tijdens…

  Scriptie