Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • Een artikel over zwemonderwijs voor peuters en kleuters. In dit artikel is onder andere te lezen, dat kinderen jonger als vier jaar nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn om te…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a developmental and environmental perspective

  Dit artikel biedt fundamentele kennis over de ontwikkeling van kinderen en de invloed van water- en omgevingsfactoren op die ontwikkeling. Dit met als doel om het zwemonderwijs te verbeteren, omdat…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • kan het beter en sneller?

  Met het uitbrengen van deze notitie wil het Kenniscentrum Zwemmen van NPZ | NRZ de zwembranche informeren over recente landelijke cijfers over zwemlesduur.

  Factsheet
 • cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders

  Nederland kent een lange traditie van zwemles geven. Zwemles behoort tot het culturele erfgoed van ons land. Nieuwe plannen ten aanzien van zwemlessen roepen steevast veel discussie op. Over de…

  Rapport
 • factsheet 2016/11

  Sinds 1985 is schoolzwemmen niet meer door de Rijksoverheid verplicht gesteld. De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders. (Basis)scholen hebben geen officiële verplichting om schoolzwemmen aan…

  Factsheet
 • factsheet

  De kaders van het diplomazwemmen in Nederland volgens het Zwem-ABC zijn vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ). In het najaar van 2015 is via een online enquête…

  Factsheet
 • factsheet

  In voorjaar 2016 heeft Marjan Rikken (Universiteit Utrecht) een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar turbozwemmen in Nederland. In deze factsheet staat een aantal belangrijke resultaten weergegeven. Het blijkt dat zwemlesaanbieders met…

  Factsheet
 • factsheet

  In deze factsheet staat een aantal cijfers over het zwemlesaanbod van zwembaden, zwemscholen en verenigingen die zwemlessen geven, gekoppeld aan de diploma’s van het Zwem-ABC. Wat onder meer opvalt, is…

  Factsheet