Spring naar content

178 publicaties gevonden

 • bij het voortgezet onderwijs, het zwemmen

  Dit boek is bedoeld als een eenvoudige leidraad bij het geven van zwemonderwijs op scholen. De schrijvers hebben zich beperkt tot het geven van de techniek van de zwemslagen (starten…

  Boek
 • niveauzwemmen in het basisonderwijs, een methode van gedifferentieerd zwemonderwijs

  In dit boek wordt, naast een goede technische, methodische en didactische aanpak in het zwemonderwijs, de vreugdebeleving tijdens de zwemles centraal gesteld. Dit in de vorm van ludieke en gevarieerde…

  Boek
 • spielen gestalten schwimmen, Handreichungen zum Schwimmen mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter

  Dit boek biedt didactische kennis over de zwemles voor kleuters en basisschoolkinderen. Het verstrekt basisinformatie over het onderwijzen van groepen, veiligheidstips en de organisatie van de lessen. Ook bevat het…

  Boek
 • differenzierte Übung-und Spielformen

  Dit boek is bedoeld als handleiding voor ouders en sportdocenten die zwemles willen geven aan kinderen op de kleuter- en basisschool. Onder andere watergewenning, oefeningen, spelletjes en trainingen komen aan…

  Boek
 • Een stap-voor-stap handleiding om jonge kinderen te leren zwemmen. Daarnaast wordt het omgaan met bange kinderen, kinderen die langzaam leren en onhandige leerlingen besproken.

  Boek
 • instructie en training voor beginners en gevorderden

  Aan de hand van de zwemvliesmethode is een programma van tien lessen opgesteld, dat de basis vormt voor een uitvoerige en gespecialiseerde zwemcursus. De oefenstof voor de beginners (al vanaf…

  Boek
 • studiecommissie lichamelijke opvoeding voor 6-12 jarigen

  Dit boek bevat voorbeelden van onderdelen bij de zwemles, daarnaast wordt er ook informatie gegeven over het milieu in zwembaden en pedagogiek tijdens de zwemles.

  Boek
 • Dit boekje bevat een verzameling van aspecten die te maken hebben met het zwemonderwijs: de taak van de zwemonderwijzers, motorisch leren van het basisschoolkind, voorbeelden van oefeningen, ademtechniek en het…

  Boek
 • concept achtergrondinformatie

  In dit (bronnen)boek worden suggesties beschreven die toegepast kunnen worden in de, wat je zou kunnen noemen, 1e fase van het zwemonderwijs. De praktijk maakt duidelijk dat in het algemeen…

  Handboek / handleiding