Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs, plan van aanpak 2015 tm 2017

  Om te komen tot een evidence based aanpak van het zwemonderwijs heeft het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ namens de zwembranche en in samenwerking met de kennisinstituten ‘Nederlands Instituut voor…

  Rapport
 • Onderzoek laat zien dat de zwemvaardigheid van allochtone kinderen lager ligt dan die van hun autochtone leeftijdsgenootjes. Naast minder zwemvaardig, zijn allochtone kinderen meer afhankelijk van schoolzwemmen voor het behalen…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Als vakleerkracht of buurtsportcoach ben je altijd op zoek naar nieuwe sport- en spelvormen. Afwisseling is voor kinderen belangrijk. Zo ontdekken ze welke sport het beste bij hen past. Heb je weleens…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2015/8

  Leren zwemmen is in een waterrijk land als Nederland een ‘must’. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Niet iedere ouder gaat daar op dezelfde…

  Factsheet
 • afstudeeronderzoek

  In dit afstudeeronderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In welke mate zijn ouders en lesgevers tevreden over Zwemschool van Goor? De deelvragen luiden als volgt: In welke mate zijn ouders/verzorger en…

  Scriptie
 • een alternatieve aanpak voor een lesperiode crawl

  Dit artikel is een bijdrage vanuit België over Sport Educatie, waarbij met zwemmen het crawlen wordt geleerd door leerlingen ook organisatorische rollen te laten vervullen. Het gaat hierbij niet alleen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Zwemvaardigheid neemt af. Dit komt ook naar voren in de presentatie van het onderzoek dat door het Mulier Instituut is gedaan (22 augustus 2013). De verantwoording hiervoor wordt al snel…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een handboek voor sporter en begeleider, basiskennis en toegepaste kennis

  Na inventarisatie van de zwemsport willen de auteurs deze uitgave, die specifiek gericht is op het zwemmen met gehandicapten, baseren op twee uitgangspunten: De basiskennis. Dit wil zeggen de fundamentele…

  Boek