Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • uitvoeringsplan NL Zwemveilig 2018-2020

  Dit uitvoeringsplan borduurt voort op het totale plan van aanpak ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020’, de resultaten van de projectperiode NL Zwemveilig 2016-2017 en de noodzaak…

  Rapport
 • veranderingen na het ongeval in Rhenen, factsheet 2018/1

  In september 2015 verdronk een Syrisch meisje van 9 jaar in zwembad ’t Gastland in Rhenen tijdens het schoolzwemmen. Naar aanleiding van deze verdrinking hebben twee basisschoolleraren en twee zwemonderwijzers…

  Factsheet
 • het verschil tussen een fysiek voorbeeld en een videovoorbeeld bij het aanleren van de schoolslag

  De factsheet beschrijft de resultaten van een eerste experiment, waarbij kinderen de schoolslag aanleren door het bekijken van videovoorbeelden op een iPad. Er is een experimentele groep vergeleken met een…

  Factsheet
 • In het voorjaar van 2017 voerde Susanne Pinto (studente Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de kennisbehoefte van zwemonderwijzers in Nederland. Welke informatie willen lesgevers ontvangen van Nationaal Platform Zwembaden |…

  Factsheet
 • hoe ervaren zwemonderwijzers de pedagogische interactie van het zwemonderwijs?

  In opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is in dit onderzoek geprobeerd om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van zwemonderwijzers voor wat betreft de pedagogische interactie tijdens…

  Scriptie
 • toezichthouder, allround zwemonderwijzer en teamleider

  Een beroepscompetentieprofiel (bcp) geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsoefenaar. In dit rapport worden de beroepscompetentieprofielen beschreven voor de beroepen: toezichthouder, allround zwemonderwijzer en teamleider. In hoofdstuk…

  Verslag
 • a developmental and environmental perspective

  Dit artikel biedt fundamentele kennis over de ontwikkeling van kinderen en de invloed van water- en omgevingsfactoren op die ontwikkeling. Dit met als doel om het zwemonderwijs te verbeteren, omdat…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • factsheet

  In maart/april 2016 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwemlesaanbieders over de Licentie Zwem-ABC. In deze factsheet worden een aantal belangrijke uitkomsten beschreven. Het blijkt dat de…

  Factsheet