Spring naar content

36 publicaties gevonden

 • onderzoeksrapport

  Het ZwemanalyseLAB van Hogeschool Windesheim voerde in het kader van het project NL Zwemveilig onderzoek uit naar hoe kinderen in het zwemonderwijs leren. Omdat geconstateerd werd dat de zwemlesmethoden die…

  Rapport
 • wat kunt u als gemeente doen?

  Deze handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders en bevat informatie, adviezen en tips gericht op het vergroten van de zwemveiligheid van nieuwkomers binnen de Nederlandse gemeenten.…

  Handboek / handleiding
 • factsheet 2017/18

  Een goede zwemvaardigheid draagt bij aan de zwemveiligheid van een kind. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Het is geen verplichting vanuit de overheid.…

  Factsheet
 • een onderzoek naar zwemvaardigheid en het gevaar voor verdrinking van vluchtelingen in Nederland

  Het doel van deze studie is om de zelf-gerapporteerde zwemvaardigheid, het besef van het extra verdrinkingsrisico in Nederland en eventuele belangstelling voor zwemlessen bij vluchtelingen in Nederland in kaart te…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die kinderen en ouders geven aan zwemmen en de consequenties hiervan voor (het onderhouden van) de zwemvaardigheid van kinderen

  De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven ouders en kinderen aan zwemmen en wat zijn de consequenties hiervan voor het al dan niet…

  Scriptie
 • verslag 2014 - 2015

  De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat alle Haagse kinderen leren zwemmen en daarom biedt zij schoolzwemmen aan: een investering in de zwemvaardigheid en zwemveiligheid. Zo heeft iedere leerling…

  Verslag
 • Inzending voor ‘beste initiatief’ bij verkiezing sportgemeente van het jaar 2016. Zwemvaardigheid is voor kinderen van levensbelang. Het Nijmeegse initiatief ‘Zwemles, een investering voor je leven!’ heeft met bescheiden middelen…

  Factsheet