Spring naar content

41 publicaties gevonden

 • verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen

  Binnen het project NL Zwemveilig wordt gewerkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van zwemveiligheid, met als doel de praktijk te ondersteunen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren. Dit…

  Rapport
 • factsheet 2017/18

  Een goede zwemvaardigheid draagt bij aan de zwemveiligheid van een kind. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Het is geen verplichting vanuit de overheid.…

  Factsheet
 • factsheet 2017/9

  Zwemmen is in de Nederlandse samenleving belangrijk. Nederland is een waterrijk land en we recreëren graag in het water. Om veilig te water te kunnen, krijgen kinderen in Nederland al…

  Factsheet
 • Dit hoofdstuk gaan over redden onder verschillende omstandigheden. In de paragrafen gaat het onder andere over trends in het redden, zwemveiligheid, toezichthouden, reddingsmaterialen en het uitvoeren van moeilijke reddingen (moeilijke…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een onderzoek naar zwemvaardigheid en het gevaar voor verdrinking van vluchtelingen in Nederland

  Het doel van deze studie is om de zelf-gerapporteerde zwemvaardigheid, het besef van het extra verdrinkingsrisico in Nederland en eventuele belangstelling voor zwemlessen bij vluchtelingen in Nederland in kaart te…

  Rapport
 • een onderzoek naar de risicoperceptie van burgers over de veiligheid rondom recreatie zwemwateren in de provincie Gelderland

  De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt; in hoeverre accepteert de burger de risico’s rondom zwemwateren en welke factoren verklaren de risicoperceptie en wat verwachten de burgers van de…

  Scriptie
 • burgerraadpleging bij de herziening van de Zwemwaterwet

  Het projectteam Zwemwaterwet van het ministerie van I&M, voorheen van het ministerie van VROM, is bezig met het opstellen van een nieuwe wet die gezond en veilig zwemmen in Nederland…

  Rapport
 • In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de noodzaak van het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving om in te zwemmen. Daarnaast wordt beschreven welke technische middelen er zijn…

  Hoofdstuk in boek/rapport