Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beter leren kijken is beter leren bewegen (2012)

Dit artikel geeft een overzicht van de opgedane kennis op het gebied van visuele waarneming, de (mogelijke) implicaties voor het bewegingsonderwijs en de meerwaarde die onderzoek naar motorisch leren (met de focus op de rol van visuele bewegingssturing) kan hebben op het niveau van het bewegingsonderwijs. 

Literatuurverwijzing: Witte, A de, & Krijger, M (2012, juni). Beter leren kijken is beter leren bewegen. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 31-33)