Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen (2021)

inzetten op bewegen vanuit de huisartsenpraktijk

Dit e-book is bedoeld voor eerstelijnszorgverleners zoals praktijkondersteuners, -verpleegkundigen en (huis)artsen die het belang van bewegen bij ouderen meer onder de aandacht willen brengen. Het geeft achtergrondinformatie over het belang van bewegen voor het uitstellen en beperken van kwetsbaarheid. We besteden daarbij extra aandacht aan valpreventie, sarcopenie en dementie. Vervolgens gaan we in op beweeggedrag, schetsen we het beweegaanbod en hoe de buurtsportcoach kan helpen. Tot slot volgen praktische adviezen en tips hoe je ouderen op weg helpt naar gezonder beweeggedrag.

Literatuurverwijzing: Preller, L., Doets, E.L., & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2021). Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen: inzetten op bewegen vanuit de huisartsenpraktijk. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving