Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De pauze op basisschool de Lunetten (2015)

schoolplein wacht (3)

Het artikel ‘Het plein wacht … ‘ in LO 5 en 6 beschrijft vijf randvoorwaarden voor een optimaal gebruik van het schoolplein. Hieronder de invulling van basisschool de Lunetten in Heemskerk. Een school met 470 leerlingen en 17 groepen.

Literatuurverwijzing: Gelder, W. van, Goedhart, B., Stroes, H., & Mooij, K.M. (2015, augustus). De pauze op basisschool de Lunetten: schoolplein wacht (3). Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 19-23)