Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inspelen op motieven van leerlingen (2015)

de HAN ALO legt uit

Auteur(s): Johan Cobussen

In de visie van de HAN ALO is het curriculum niet opgebouwd aan de hand van activiteiten die vallen onder de traditionele ‘big five’ (spel, atletiek, turnen, zelfverdediging en bewegen op muziek) maar is geordend naar de motieven van deelnemers. Deze ordening leent zich uitstekend om daadwerkelijk een brug te slaan tussen de lessen bewegingsonderwijs en de georganiseerde en ongeorganiseerde vormen van sport en bewegen die de samenleving kent. De motivatie om deel te nemen staat centraal met boven alles plezier in sport en bewegen voor nu en later. 

Literatuurverwijzing: Cobussen, J (2015, augustus). Inspelen op motieven van leerlingen: de HAN ALO legt uit. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 28-32)