Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Eerste Nederlandse beweegrapport (2016)

voor kinderen en jeugd

In Amerika bestaat de traditie om jaarlijks een ‘schoolrapport’ te maken van het beweeg- en sedentair gedrag (ofwel: zitgedrag) van jeugd. Zo’n Physical Activity Report Card brengt ook de factoren in kaart die minder zitten en meer bewegen belemmeren of juist bevorderen. De Active Healthy Kids Global Alliance is een netwerk van onderzoekers in 40 verschillende landen dat voor elk land dit beweegrapport op een gestandaardiseerde manier opstelt. Dit rapport is nu ook beschikbaar voor Nederland. Het biedt overheid, gemeenten en andere beleidsmakers een uitgangspunt om passend beleid te maken voor actieve en gezonde kinderen.

Literatuurverwijzing: Burghard, M., & Takken, T. (2016, november). Eerste Nederlandse beweegrapport: voor kinderen en jeugd. Lichamelijke opvoeding 104 (pp. 14-16)