Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Etniciteit, de sportmedia en lichamelijke opvoeding (2012)

Het is een onderwerp waarover je eigenlijk niet nadenkt, hoe je in je taalgebruik een bepaalde richting uitgaat als het gekleurde sporters betreft. Toch blijkt dat zo te zijn, getuige het onderzoek dat hier wordt aangehaald. De emotie speelt hier een belangrijke rol. Interessant is te zien in hoeverre zich dat vertaalt naar ons vak.

Literatuurverwijzing: Sterkenburg, J. van (2012, februari). Etniciteit, de sportmedia en lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 38-41)