Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Be Sports-Minded (2012)

Auteur(s): Dennis Witsiers

Be Sports-Minded is de nieuwe methode voor BSM, die volledig aansluit bij alle eindtermen van BSM en gericht is op gedifferentieerd onderwijs. Het is de opvolger van het boek Time Out en katernen van Edu’Actief en is uitgebreid naar alle theoretische domeinen. De methode is gebaseerd op actuele kennis over de domeinen regelen, gezondheid, samenleving en onderzoeken. De nieuwe methode is geschreven door vijf docenten met jarenlange ervaring in het geven van lessen BSM.

Literatuurverwijzing: Witsiers, D. (2012, februari). Be Sports-Minded. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 34-37)