Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evalueren bij BSM: verantwoord (2008)

van eindterm naar eindcijfer

Auteur(s): Eric Swinkels

Het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij moet afgerond worden met een cijfer. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan alle opdrachten, de verdeling in studielast en weging. Hoe iedere opdracht wordt beoordeeld en afgesloten met een cijfer is aan de scholen. Een landelijk kader daarvoor ontbreekt, want BSM is alleen een schoolexamen en CITO voorziet niet in voorbeeldtoetsen of -examens. De afgelopen jaren hebben scholen afzonderlijk en in netwerkverband pogingen gedaan om dat te ontwikkelen. Dit artikel gaat over hoe je zowel theoretische toetsen als praktische opdrachten bij BSM kunt beoordelen op een reële, verantwoorde en haalbare wijze.

Literatuurverwijzing: Swinkels, E. (2008, oktober). Evalueren bij BSM: verantwoord: van eindterm naar eindcijfer. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 22-28)