Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het begint bij kijken (2015)

hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (2)

In Lichamelijke Opvoeding 9 van 2014 is het eerste artikel verschenen over Klassenspel en passend onderwijs. Klassenspel is gericht op het optimaliseren van een veilig leer- en leefklimaat door meer aandacht voor groepsdynamiek. Dit artikel is het vervolg. 

Literatuurverwijzing: Colot d'Escury, A, Beusekom, R. van, & Dokman, I (2015, januari). Het begint bij kijken: hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (2). Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 24-27)