Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het netwerk onderbouw VO (2007)

Onze school gaat het komend jaar met projecten werken, hebben jullie daar voorbeelden van? Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs niet te lijden heeft onder deze projecten? Dit soort vragen hebben ertoe geleid dat in 2006 een groep scholen een veldaanvraag bij de SLO heef t ingediend om ondersteuning te vragen bij de ontwikkeling van projecten. Christelijke Scholengemeenschap Het Streek te Ede is hiervan de voortrekker. In dit artikel staan we stil bij de werkwijze van dit netwerk en de projecten die tot nu toe zijn uitgewerkt.

Literatuurverwijzing: Zonnenberg, A., & Mossel, G. van (2007, november). Het netwerk onderbouw VO. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 14-15)