Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Ultimate volley xperience' (2007)

nieuw volleybalconcept in Nederland

Auteur(s): Wilco Nijland

Uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) blijkt dat de belangrijkste redenen van jongeren tussen de 14 en 18 jaar om te stoppen met volleybal tijdgebrek, geld verdienen, vrienden ontmoeten en veranderingen in de teamsamenstelling zijn. De huidige generatie jongeren geeft hiermee aan dat het traditionele aanbod van de sportvereniging niet geheel overeenkomt met hun wensen.

Literatuurverwijzing: Nijland, W. (2007, november). 'Ultimate volley xperience': nieuw volleybalconcept in Nederland. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 20-23)