Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het onderzoek School, Bewegen en Sport (2009)

Het W.J.H. Mulier Instituut voert op dit moment een landelijk onderzoek uit naar de invloed van de school(omgeving) op het beweeg- en sportgedrag van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In dit artikel worden de onderzoeksopzet en enkele eerste indrukken van de resultaten gepresenteerd. Elders in dit nummer worden de ervaringen vanuit het perspectief van de onderzoeker beschreven.

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van, Wisse, E., & Stuij, M. (2009, oktober). Het onderzoek School, Bewegen en Sport. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 11-15)