Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Informeren, motiveren en stimuleren (2011)

onderzoek naar de ervaren belemmeringen van niet-sportende gehandicapten

In dit hoofdstuk 11 uit de publicatie ‘Het kost veel tijd en je wordt er moe van’ wordt allereerst ingegaan op de centrale begrippen en (theoretische) achtergronden rondom sportdeelname door mensen met een handicap. Vervolgens staan de auteurs stil bij de gehanteerde onderzoeksmethoden waarmee inzicht is verkregen in de omvang van en redenen voor het niet-sporten van mensen met een handicap. De kern van het hoofdstuk bestaat uit de beschrijving van de omvang van de groep niet-sporters onder verschillende groepen mensen met een handicap en de redenen waarom deze mensen niet sporten. Hebben ze een andere kijk op sport, is het vooral een gebrek aan motivatie, speelt de ervaren gezondheid een rol bij het niet-sporten of zijn het omgevingsfactoren die maken dat de drempel tot sportdeelname onneembaar is? Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies en suggesties om de sportdeelname onder deze groep te stimuleren.

Klik hier voor informatie over de bestelwijze van de publicatie ‘Het kost meer tijd en je wordt er moe van’.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, & Dool, R. van den (2011). Informeren, motiveren en stimuleren: onderzoek naar de ervaren belemmeringen van niet-sportende gehandicapten. In A. Elling, 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' (pp. 183-206)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: