Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport een stap te ver? (2011)

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van de afstand tot sportvoorzieningen en de reistijd naar sportvoorzieningen bij het wel of niet deelnemen aan sport. Gestart wordt met een verkenning van het onderzoeksveld op dit gebied. Wat is er bekend over dit onderwerp en welke assumpties kunnen hieraan ontleend worden? Vervolgens worden resultaten weergegeven uit de ‘SportersMonitor 2008’, waarin niet-sporters zijn bevraagd over de bereidheid tot reizen en voorwaarden waaronder ze mogelijk (weer) zouden gaan sporten. Daarnaast is er aandacht voor een casestudie in twee grote steden in Nederland waar is gekeken naar de sportdeelname en de afstand tot sportvoorzieningen en worden afstandsvervalcurves gepresenteerd die inzicht moeten verschaffen in de bereidheid om te reizen voor de sportbeoefening.

Literatuurverwijzing: Hoekman, R., & Jong, D. de (2011). Sport een stap te ver?. In A. Elling, 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' (pp. 83-100) Nieuwegein: Arko Sports Media.

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: