Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014 (2014)

beleid en onderzoek, editie 2013 / 2014

2013/2014 was op sportgebied een rustig jaar in vergelijking met de periode ervoor. Toch gebeurde er weer veel opmerkelijks. Sportieve hoogtepunten waren er met de Winterspelen (achtmaal goud), het WK voetbal (halve finale) en het WK hockey in eigen land (goud dames, zilver heren). Vanuit het landelijk sportbeleid was het continuïteit wat de klok sloeg. De grote programma’s ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ en ‘Veilig Sport Klimaat’ staan stevig in de grondverf en lopen door tot en met 2016. Ook op het gebied van het bewegingsonderwijs veranderde weinig, al is de in het sectorakkoord afgesproken invoering van bevoegde leerkrachten een duidelijke stap voorwaarts. Belangrijkste Haagse nieuwsfeit was de aankondiging van een nieuw beleidskader voor sportevenementen. Meer nieuws was er vanuit de sector zelf. NOC*NSF staat voortaan open voor andere organisaties dan sportbonden. Daarnaast hadden diverse sportbonden, maar ook gemeenten te kampen met bezuinigingen. Positief was dat Camiel Eurlings toetrad tot het IOC. Daarmee behoudt de Nederlandse sport een plaats in dit belangrijke bestuurlijke gremium. Internationaal gaven de geruchten over omkoping bij het toekennen van het WK voetbal van 2022 aan Qatar veel onrust. Op Europees niveau biedt de totstandkoming van het Erasmus+ sportprogramma, met een looptijd tot en met 2020, een hoopvol perspectief. In dit Jaarboek Sport & Strategie vatten onderzoekers van het Mulier Instituut de belangrijkste publicaties en gebeurtenissen van het afgelopen jaar samen, zijn de meest invloedrijke rapporten geselecteerd en van commentaar voorzien en vindt u verwijzingen naar de belangrijkste organisaties. Het is daarmee een werk voor iedereen die zich beroepsmatig met sportbeleid bezighoudt en snel wegwijs wil worden in wat het afgelopen sportjaar aan nieuwe kennis en feiten heeft voorgebracht.

Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Groot, S. de, & Jong, M. de (2014). Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014: beleid en onderzoek, editie 2013 / 2014. Nieuwegein: Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0020-20 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0013-2 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0013-1 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B149 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl