Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid (2014)

Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen.

De factsheet bevat kennis uit een quick scan van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van bestaande sport- en beweeginterventies. Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid kan op twee manieren worden benaderd. De eerste is door het bekijken wat sport en bewegen betekent voor de ontwikkeling en onderwijsprestaties van alle jeugdigen. De tweede manier is door te bekijken wat sport en bewegen betekent voor een specifieke groep jeugdigen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naschoolse sportinterventies voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, of het stimuleren van sporten op een sportvereniging als onderdeel van een jeugdhulptraject.

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey-Jonker Instituut, & Gemeente Amsterdam (2014). Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid. In , Sport en bewegen als middel Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0017 Uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: