Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en Spelen’ (2011)

over observeren, registreren en extra zorg

‘Observeren kost veel te veel tijd!’ ‘Ik besteed mijn tijd liever aan de les zelf.’ Een goede docent kent de wensen en mogelijkheden van de kinderen in zijn groepen. Op basis van deze kennis ontwerpt hij de omgeving waarin zijn kinderen (beter leren) spelen en bewegen. Met het leerlingvolgsysteem ‘bewegen en spelen’ kan een docent in ongeveer vijf minuten per kind (per jaar) de meest essentiële observaties en registraties realiseren. Deze beperkte tijdsinvestering kan grote meerwaarde hebben. In dit artikel wordt ingegaan op zowel de wijze van observeren als de mogelijkheden van de registraties.

Literatuurverwijzing: Gelder, W. van, & Stroes, H. (2011, 24 juni). Leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en Spelen’: over observeren, registreren en extra zorg. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 6-9)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: