Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Disciplinaire maatregelen (2008)

Auteur(s): Sandra Roelofsen

Werkgevers in het onderwijs hebben de mogelijkheid om ten aanzien van werknemers die zich aan een plichtsverzuim schuldig maken een disciplinaire maatregel te nemen. In de CAO-VO zijn de regels hieromtrent opgenomen in de artikelen 4.a.7 (bijzonder onderwijs) en 4.b.7 (openbaar onderwijs).

Literatuurverwijzing: Roelofsen, S (2008, maart). Disciplinaire maatregelen. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 22)