Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bijeenkomst MRT in het VO (2008)

Auteur(s): Jennifer Nuij

In april vond een bijeenkomst ‘MRT in het VO’ plaats op de OSB te Amsterdam. De informatieavond stond in het teken van motorische remedial teaching in het voortgezet onderwijs en werd georganiseerd door drie enthousiaste vakcollega’s die deze vorm van zorgverbreding graag onder de aandacht willen brengen bij de vakdocenten in en rondom Amsterdam.

Literatuurverwijzing: Nuij, J (2008, september). Bijeenkomst MRT in het VO. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 40-41)