Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De IRP-praktijk (2007)

Auteur(s): Sandra Roelofsen

De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp en bijstand bij vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden werkzaam in en buiten het onderwijs. Om een indruk te geven van de zaken die dagelijks op de afdeling IRP behandeld worden. In deze rubriek een selectie uit gestelde vragen of een uitleg over veelvoorkomende zaken.

Literatuurverwijzing: Roelofsen, S (2007, maart). De IRP-praktijk. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 18)