Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond bewegen in het basisdocument VO (2007)

Het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is in mei verschenen en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. In een artikel in LO nr.2, 2007 worden doel en functie van dit nieuwe basisdocument aangegeven. Er worden leer- en ontwikkellijnen van leerlingen beschreven, die worden uitgewerkt in concrete deelnameniveaus van leerlingen. De leer- en ontwikkellijnen zijn geordend naar vier ‘sleutels’: bewegen verbeteren, bewegen regelen, gezond bewegen en bewegen beleven. De leerlijnen binnen ‘bewegen verbeteren’ hebben vooral het karakter van leerlijnen, binnen ‘bewegen regelen’, ‘gezond bewegen’ en ‘bewegen beleven’ kan beter van ontwikkellijnen worden gesproken. In dit artikel wordt ingegaan op gezond bewegen. Er worden twee voorbeelden uitgewerkt. Tevens wordt via een ‘doorkijkje’ beschreven hoe één en ander er in de praktijk uit kan zien.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B., Mossel, G. van, & Mooij, C. (2007, juni). Gezond bewegen in het basisdocument VO. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 20-23)