Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Succesfactor: rolmodel inzetten als buurtsportcoach (2015)

Auteur(s): Gwenda Tromp

Challenge010 is een project dat als doel heeft jongeren van Rotterdamse voortgezet onderwijsscholen structureel te laten bewegen en ze direct op sociaal en mentaal vlak verder te ontwikkelen. Dat wordt gedaan in samenwerking met verenigingen en scholen. Dit is een mooi verhaal over hoe je voor bewegen rondom de school bekende sporters in kunt zetten. 

Literatuurverwijzing: Tromp, G.T. (2015, maart). Succesfactor: rolmodel inzetten als buurtsportcoach. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 8-9)