Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Boekman 112 (2017)

trends in kunst en cultuur, kunst en sport

De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief, en de betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. Daarmee vissen ze in dezelfde vijver. Reden te meer om de krachten te bundelen. Hier is een rol weggelegd voor de verschillende overheden. Op rijksniveau ressorteren sport en cultuur onder verschillende ministeries, wat de samenwerking niet bevordert. Op lokaal niveau raken ze elkaar echter steeds meer, zo blijkt in deze ‘Boekman’. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stuurgroep Sport en Cultuur. Deze stuurgroep is in 2014 in het leven geroepen om de samenwerking tussen sport en cultuur een handje te helpen.

Literatuurverwijzing: Aart, K. van, Leden, J. van der, Nuchelmans, A., & Haar, M. ter (2017). Boekman 112: trends in kunst en cultuur, kunst en sport.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut B112-0029 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: