Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek (2017)

de rol van sport en kunst in een krimpregio

Auteur(s): Marian ter Haar

Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken? In de Achterhoek zoeken de verenigingen elkaar op om te leren van elkaar en samen te werken. Wat zijn de achtergronden van deze ontwikkeling en wat behelst die samenwerking?

Literatuurverwijzing: Haar, M. ter (2017, najaar). Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek: de rol van sport en kunst in een krimpregio. Boekman 112 29 (pp. 40-44)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: