Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Managementsamenvatting (2020)

uit het rapport: Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' - voortgangsrapportage juni 2020

Dit document bevat de managementsamenvatting uit de rapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ van de voortgangsrapportage juni 2020.

De managementsamenvatting is geschikt voor wie geïnteresseerd is in de voortgang van het sportakkoord, en hiervan op beknopte wijze kennis wil nemen. In de samenvatting wordt kort de voortgang gepresenteerd van de inspanningen in de implementatielijnen en de stand van zaken op de inhoudelijke thema’s.

Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar ter bevordering van de leesbaarheid  een selectie uit de rapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’, voortgangsrapportage juni 2020

Literatuurverwijzing: Pulles, I., Reitsma, M., Hoogendam, A., Brus, J., Hoekman, R.H.A., & Poel, H. van der (2020). Managementsamenvatting: uit het rapport: Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' - voortgangsrapportage juni 2020. In I. Pulles, Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' (pp. 2-14)