Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Managementsamenvatting (2021)

een selectie uit de Monitor Sport en corona III - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat de managementsamenvatting van de Monitor Sport en corona III – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in een beknopte samenvatting van de gevolgen van de getroffen maatregelen op de sportsector. Het hoofdstuk gaat over sport en bewegen in tijden van corona, de gevolgen voor de sportsector, inkomstenderving en schade, en de gezondheidseffecten van de coronacrisis. Dit document is geen zelfstandige rapportage, maar een selectie uit de Monitor Sport en corona III, ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.

De gehele rapportage is hier te vinden.

Achtergrond Monitor Sport en corona III: in de Monitor Sport en corona III worden de data en kennis gebundeld over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector die eind april 2021 beschikbaar zijn. We brengen de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland in beeld. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, de ondersteuningsstructuur, topsport, sportevenementen en betaald voetbal. De nadruk ligt op nieuwe data en kennis sinds eind november 2020. Wat tot dan bekend was, is gepubliceerd in de eerste twee uitgaven van de Monitor Sport en corona. De eerste twee monitoren Sport en corona12 zijn respectievelijk begin juli 2020 en eind november 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De insteek van deze derde monitor is te komen tot een zo goed mogelijke schatting van het omzetverlies en de directe schade voor de diverse deelsectoren van de sportsector.

De Monitor Sport en corona III, uitgevoerd door het Mulier Instituut, is de derde overzichtsstudie in een serie monitors vanuit het kennisconsortium Sport en corona. In dit consortium hebben het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten gebundeld. Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform Sportencorona ontwikkeld om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.

Literatuurverwijzing: Pulles, I., Eldert, P. van, Nafzger, P., & Poel, H. van der (2021). Managementsamenvatting: een selectie uit de Monitor Sport en corona III - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector. In I. Pulles, Monitor Sport en corona III (pp. 5-6)