Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerplan voor Vitaal Burgerschap (2015)

Auteur(s): Bart van den Bosch

Het Leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl is wat het woord zegt: een kader. Scholen moeten het afhankelijk van hun eigen visie, prioriteiten en de eigenschappen van hun leerlingen vertalen naar een eigen schoolgebonden leerplan. Dit leerplan Vitaal Burgerschap voor het mbo is daar een voorbeeld van en wordt in dit artikel uitgewerkt. 

Literatuurverwijzing: Bosch, B van den (2015, augustus). Leerplan voor Vitaal Burgerschap. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 14-17)