Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leren in leuke leeromgevingen! (2007)

Auteur(s): Edwin Timmers

In een vorig artikel (‘Leuk leren leren’) werd benadrukt dat ‘leren leren’ noodzakelijk is voor het zelfstandig leren handelen van leerlingen én het door hen laten benutten van transfermogelijkheden. Het gevoel hebben dat je het eigen leerproces kunt beïnvloeden is voor iedereen motiverend en succeservaringen daarmee versterken dat proces. Het bijvoorbeeld regelmatig naar niveau beoordelen van bewegingsgedrag geeft de leerling een beeld van ‘hoe sta ik ervoor’ en ‘wat heb ik bereikt’. Dat kan tot meer of verdere inspanningen leiden. Leer- en sportomgevingen dagen leerlingen uit om ‘meer lerend te bewegen’. Als ze daar actief op ingaan is zo’n leeromgeving écht krachtig worden.

Literatuurverwijzing: Timmers, E. (2007, juni). Leren in leuke leeromgevingen!. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 32-35)