Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lessendatabank (2015)

Vitaalmbo.nl ook interessant voor VO en de sportvereniging

Auteur(s): Jef Mahieu

Enige jaren geleden besteedden we aandacht aan de lessendatabank Vitaalmbo.nl. De inhoud is echter niet alleen geschikt voor het mbo. Ook het voortgezet onderwijs en de sprotverenigingen kunnen gebruikmaken van de lessen. In dit artikel wordt beschreven hoe de site tot stand gekomen is en aan welke voorwaarden je moet voldoen om materiaal te gebruiken. 

Literatuurverwijzing: Mahieu, J. (2015, augustus). Lessendatabank: Vitaalmbo.nl ook interessant voor VO en de sportvereniging. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 42-45)