Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen (2022)

Verkenning van de relatie tussen indicatoren van brede welvaart en sport en bewegen

Brede welvaart wordt steeds vaker gebruikt om de welvaart in een land te bepalen. Hiermee wordt niet alleen de economische welvaart bedoeld, maar ook gezondheid van de bevolking, hoe gelukkig mensen zijn, de sociale samenhang, de participatie in de maatschappij, hoe fijn mensen wonen en wat de invloed is op het milieu.

Veel van deze onderwerpen zijn beïnvloedbaar door sport en bewegen of stimuleert het sport en beweeggedrag als deze onderwerpen op orde zijn. Beleidsambtenaren sport en bewegen zijn vaak op zoek naar een ‘haakje’ om een samenwerking aan te gaan met andere beleidsterreinen, zodat investeren in sport en bewegen breed gedragen wordt binnen een gemeente.

Met deze literatuurstudie willen we duidelijk maken hoe sport en bewegen de indicatoren van brede welvaart kunnen versterken. En hoe een verbetering van indicatoren leidt tot meer sport en bewegen. 

De literatuurstudie, uitgevoerd door Ecorys en het Kenniscentrum Sport & Bewegen, is de basis van de whitepaper ‘Brede welvaart bevorderen; denk ook aan sport en bewegen’. In de whitepaper is per thema een samenvatting gegeven en zijn de relaties uitgewerkt in een afbeelding. Daarnaast worden er voorbeelden gegeven van praktische toepassingen van de brede welvaart en tips om zelf met de brede welvaart aan de slag te gaan binnen een regio. De literatuurstudie bevat meer achtergrondinformatie over de geraadpleegde studies en geeft wat meer toelichting over de relaties. 

Literatuurverwijzing: Pal, F. van der, Morgenstern-Brandsema, A., & Wedman, H. (2022). Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen: Verkenning van de relatie tussen indicatoren van brede welvaart en sport en bewegen. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving