Spring naar content
Terug naar de kennisbank

LO verdwaald in leergebieden...Zoektocht naar een uitweg! (2007)

Auteur(s): Maarten Massink

Op veel scholen wordt er intensief gezocht naar samenwerking tussen vakken die opgaan in leergebieden. Dit heet vakkenintegratie. LO wordt soms zelfs van het rooster afgevoerd en ingevoerd onder de naam ‘gezonde leefstijl’. Aan LO-docenten wordt bijvoorbeeld gevraagd samen met docenten natuurwetenschappen programmaonderdelen in te vullen. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe sta ik daar zelf in als docent? Ben ik docent aan een school die leerlingen opleidt en dat doet middels bewegen en sport, of ben ik docent LO die bewegen en sport geeft in de omgeving van school? Daarover gaat dit artikel dat gebaseerd is op een workshop op de Thomas studiedag in 2006.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2007, november). LO verdwaald in leergebieden...Zoektocht naar een uitweg!. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 6-9)