Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor Sport en corona IV (2021)

de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Sportverenigingen en sportondernemers blijken veerkrachtig in de coronacrisis. Tegelijk hebben ze nog steeds te maken met grote uitdagingen. Dat blijkt uit de vierde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Uitdagingen voor verenigingen en ondernemers zijn bijvoorbeeld het controleren van het coronatoegangsbewijs, uitgestelde betalingsverplichtingen en het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten en vrijwilligers. Er is veel onzekerheid en de (financiële) buffers zijn veel kleiner dan begin 2020.

Coronamaatregelen veranderen sport- en beweegdeelname: de coronamaatregelen hebben invloed op de manier waarop wordt gesport: dat gebeurt nu meer buiten en ongeorganiseerd. Ook hebben ze invloed op verschillen in deelname tussen bevolkingsgroepen. Zorgelijk is dat de verschillen in sportdeelname en gezondheid tussen lager- en hoger opgeleiden tijdens de coronacrisis groter worden.

Sportondernemers: positieve tekenen, maar nog veel uitdagingen: in het derde kwartaal van 2021 was het aandeel ondernemers in de sportsector dat hun omzet of aantal medewerkers zag toenemen hoger dan het aandeel dat een afname zag. Dat was voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis.

Maar de omzet is nog niet terug op het niveau van voor corona. Naast het terugwinnen van de sporters – hun klanten – zijn het voor ondernemers uitdagingen om te voldoen aan de uitgestelde betalingsverplichtingen en voldoende personeel te vinden.

Sportverenigingen: financiële gevolgen te overzien, maar tekort aan leden en vrijwilligers: mede dankzij de steunmaatregelen lijken de financiële gevolgen voor veel sportverenigingen en sportbonden te overzien. Wel daalt bij sportverenigingen het aantal leden en vrijwilligers. Het aantal leden daalt met name bij zaalsportverenigingen. Vooral veldsportverenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers en/of kader.

Verenigingen verwachten hierin verbetering, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst van sportverenigingen.

Gevolgen coronamaatregelen voor sportsector gemonitord: de Monitor Sport en corona geeft inzicht in de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, de ondersteuningsstructuur, topsport, sportevenementen en betaald voetbal. De eerste Monitor Sport en corona verscheen begin juli 2020, de tweede in november 2020 en de derde in juni 2021.

Het onderzoek voor deze vierde Monitor Sport en corona vond plaats in september en oktober 2021, toen de toekomst met gematigd optimisme tegemoet werd gezien. In november 2021 zijn er weer nieuwe beperkende maatregelen en kan dat beeld dus weer veranderen.

Kennisconsortium Sport en corona: deze rapportage, uitgevoerd door het Mulier Instituut, is de vierde overzichtsstudie in een serie monitors vanuit het kennisconsortium Sport en corona. In dit consortium hebben het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten gebundeld. Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform www.sportencorona.nl ontwikkeld om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.

Literatuurverwijzing: Pulles, I., Eldert, P. van, & Poel, H. van der (2021). Monitor Sport en corona IV: de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-835 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl