Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen (2018)

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen (M&E-wijzer) van Kenniscentrum Sport is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het uiteindelijke doel van monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid is het verzamelen van informatie op basis waarvan beleidsmakers het gevoerde beleid of strategie kunnen beoordelen en bijsturen. De M&E-wijzer is een aanvulling op de Beleidswijzer Sport & Bewegen (stappenplan voor het opstellen van sport- en beweegbeleid) en de Financieringswijzer Sport & Bewegen. Deze instrumenten vullen elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk te gebruiken. 

Literatuurverwijzing: Hoyng, J., & Hiemstra, A. (2018). Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving