Spring naar content

voorbeeldweergave Monitoring en Evaluatiewijzer sport en beweegbeleid

Monitoring en evaluatie

Voor het succesvol opstellen en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is monitoring en evalueren belangrijk. Je weet dan of de beoogde doelen bereikt worden en of bijsturen nodig is. Om gemeenten te ondersteunen bij het monitoren en evalueren bieden de stappen uit de M&E-wijzer concrete handvatten.

Voor wie is deze Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid?

De M&E-wijzer is geschreven voor vertegenwoordigers van lokale en provinciale organisaties uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid en onderwijs die zich bezighouden met sport- en beweegbeleid.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Sandra Bukman

Sandra Bukman

Specialist

Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij met name bezig met erkende sport- en beweeginterventies. Ook kun je bij mij terecht met vragen over monitoring en evaluatie. Mede door mijn achtergrond als onderzoeker ben ik erg geïnteresseerd in het verbinden van wetenschap en praktijk.

Martina Hoogendoorn

Specialist

Mijn ervaring vanuit onderzoek en beleid wil ik inzetten, zodat iedereen de positieve effecten van sport en bewegen kan ervaren. Ik werk met plezier aan erkende sport- en beweeginterventies. Vooral door de raakvlakken met preventie en gedragsverandering, waar mijn professionaliteit ligt. Ook ondersteun ik bij monitoring en evaluatie-vraagstukken.

Misschien ook interessant:

Handreiking Werken met lokale data in de sport

De handreiking is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. De onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis voor nieuw gemeentelijk beleid en/of aanpassingen in huidig beleid.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.