Spring naar content

Voor het succesvol opstellen en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is monitoren en evalueren belangrijk. Je weet dan of de beoogde doelen bereikt worden en of bijsturen nodig is. Evalueren is niet alleen nodig aan het einde van een project, maar vooral ook tussentijds. Om gemeenten te ondersteunen bij het monitoren en evalueren bieden de stappen uit de Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen concrete handvatten. Ook beschrijven we diverse instrumenten die je voor monitoring en evaluatie kunt gebruiken. 

De M&E-wijzer bestaat uit de volgende acht stappen:

Voorbereiding

Stap 1: Kies voor monitoring en evaluatie (onderbouwing met motieven en duidelijke doelstellingen).

Stap 2: Creëer randvoorwaarden om goed te kunnen monitoren en evalueren: middelen, hulpbronnen en draagvlak (politiek, de bestuurders en de samenwerkingspartners).

Uitvoering

Stap 3: Maak een selectie van indicatoren en bepaal wat een goed meetresultaat is door het vaststellen van normen en streefcijfers.

Stap 4: Maak een keuze voor een onderzoeksmethode en onderzoeksinstrument.

Stap 5: Verzamel en registreer de gewenste informatie.

Analyse

Stap 6: Analyseer de gegevens, interpreteer de informatie, trek conclusies en geef aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten.

Stap 7: Rapporteer over de onderzoeksresultaten en communiceer deze naar alle betrokkenen en de doelgroep.

Evaluatie

Stap 8: Evalueer het proces van monitoren en evalueren en veranker dit proces.

Voor wie is deze Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen?

De M&E-wijzer is ontwikkeld voor vertegenwoordigers van lokale en provinciale organisaties uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid en onderwijs die zich bezighouden met sport- en beweegbeleid. In het bijzonder zijn dit: gemeentelijke en provinciale beleidsambtenaren Sport, gemeentelijke en provinciale ambtenaren Onderzoek en Statistiek, wethouders, buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen, adviseurs in het werkveld, docenten en studenten van sport- en beweegopleidingen.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Sandra Bukman

  • Specialist

Binnen Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij met name bezig met erkende sport- en beweeginterventies. Ook kun je bij mij terecht met vragen over monitoring en evaluatie. Mede door mijn achtergrond als onderzoeker ben ik erg geïnteresseerd in het verbinden van wetenschap en praktijk.

Martina Hoogendoorn

  • Specialist

Mijn ervaring vanuit onderzoek en beleid wil ik inzetten, zodat iedereen de positieve effecten van sport en bewegen kan ervaren. Ik werk met plezier aan erkende sport- en beweeginterventies. Vooral door de raakvlakken met preventie en gedragsverandering, waar mijn professionaliteit ligt. Ook ondersteun ik bij monitoring en evaluatie-vraagstukken.

Misschien ook interessant:

Handreiking Werken met lokale data in de sport

De handreiking is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. De onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis voor nieuw gemeentelijk beleid en/of aanpassingen in huidig beleid.

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.