Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten (2024)

manieren waarop je jeugd bij sport- en beweegactiviteiten betrekt

Jeugdparticipatie is het actief betrekken van jeugd. Dit kan bij het organiseren van sporten beweegactiviteiten op verschillende manieren: de ene jongere denkt liever een keer mee, de andere organiseert graag zelf een activiteit. Belangrijk is dat de vorm van participatie past bij de jeugd en de situatie. Hier kun je als buurtsportcoach of jongerenwerker actief aan bijdragen. Gebruik deze tool om te bekijken hoe actief jij jeugd betrekt bij jouw activiteiten en wat je mogelijk nog (meer) kunt doen. Let op: het gaat er dus om dat je aanpak aansluit bij de jeugd en context waarmee en waarin je werkt. De ene vorm is dus niet per se beter dan de andere.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2024). Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten: manieren waarop je jeugd bij sport- en beweegactiviteiten betrekt. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving