Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen als middel voor participatie (2014)

Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis uit een quick scan van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van bestaande sport- en beweeginterventies.

In deze factsheet wordt dieper ingegaan op sport en bewegen als middel voor participatie. Participatie gaat hier over handelingen van burgers waarmee zij hun leven zin geven en zoveel mogelijk naar eigen welbevinden inrichten. Binnen participatie worden drie leefdomeinen onderscheiden: het privédomein (onder andere de eigen gezondheid en huishouding), het domein van het sociaal-culturele leven en het domein van werk, sociale zekerheid en inkomen.

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey-Jonker Instituut, & Gemeente Amsterdam (2014). Sport en bewegen als middel voor participatie. In , Sport en bewegen als middel Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0017 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: